معرفی تیکاف


با بررسی آمار اختراعاتی که هر سال در ایران ثبت می­شوند متوجه می­شویم که ایران از نظر تعداد ثبت اختراع رتبه 16 دنیا را داراست که رتبه قابل قبولی است. با بررسی بیشتر متوجه می­شویم که افراد بسیاری نیز هستند که دارای طرح­های خلاقانه و فناورانه می­باشند و به هر دلیلی ثبت اختراع انجام نداده­اند و در صورت پیگیری و ثبت این طرح­ها، آمار موجود از شرایط فعلی نیز بالاتر خواهد رفت. این در حالی است که نرخ تبدیل این اختراعات به شرکت­های پویا و ایجاد ثروت از اختراعات و طرح های نوآورانه در ایران بسیار پایین­تر از میانگین جهانی است و بنا به گفته برخی منابع ایران حتی در بین 100 کشور برتر از نظر تجاری سازی طرح های نوآورانه نمی­باشد.

طرح تیکاف با هدف توانمندسازی افراد صاحب طرح و ایده طراحی شده است که مخاطب آن افراد صاحب طرح و اختراع می­باشند که یک نمونه اولیه از اختراع خود را ساخته اند. مسلما ساخت نمونه اولیه کمک بسیاری می­کند تا امکان اجرایی بودن طرح از نظر فنی آنالیز و امکان سنجی بشود ولی این به معنی شروع یک کسب و کار نمی­باشد. تبدیل کردن یک طرح یا اختراع به یک کسب و کار پایدار مستلزم ایجاد شرایط مناسب از تمامی جوانب فنی و تجاری می­باشد که معمولا افراد خلاق و فنی نسبت توانمندی کمتری در حوزه­های مربوط به مباحث تجاری سازی دارند. از این رو طرح تیکاف با این هدف طراحی شده است که اولا افراد خلاق توانمندیهای شخصی و چشم انداز زندگی کاری خود را بهتر بشناسند و نسبت به آینده خود تصمیمات بهتری اتخاذ بکنند. دوما طرح­های مربوطه طرح یک جلسه تخصصی با حضور مشاورین فنی و تجاری سازی خبره بررسی شده و یک نقشه راه متناسب برای طرح ارائه گردد. همچنین در این جلسه تخصصی لیست نیازهای فرد یا طرح نیز استخراج شده و در قالب یه فرم به اسم نسخه به مخترع اطلاع رسانی می­شود. در گام بعدی مخترعین می­توانند با حضور در رویدادهایی که از پیش برای این منظور طراحی شده است نیازهای آموزشی و مشاوره­ای خود را رفع بکنند. همچنین در تیکاف پس از ارائه آموزش های مربوط به حوزه کسب و کار، مخترعین می­توانند با کمک پشتیبان خود اقدام به طراحی مدل کسب و کار و طرح کسب و کار خود بکنند تا ضمن اطمینان از توجیه پذیر بودن کسب و کار خود در آینده بتوانند برنامه مدونی از کارهای لازمه را داشته باشند. نباید فراموش کنیم که طرح کسب و کار خروجی از تیکاف یک طرح درونزا می­باشد که خود مخترع در تدوین آن نقش بسزایی داشته است و نسبت به این طرح تسلط کافی دارد و در ادامه می­تواند بسته به تغییرات محیطی و درونی، تغییرات لازم را در برنامه خود ایجاد کند.

مخترعین و افراد فنآور و نوآور می­توانند طی مدت توانمندسازی در پارک فناوری پردیس حضور داشته باشند و از شبکه متخصصین و شرکت­های فعال در پارک استفاده بکنند و بتوانند شبکه تخصصی خود را نیز تقویت بکنند. از سوی دیگر این طرح با حضور بیش از 100 مخترع در رویدادهایی در اسفند 97 و اردیبهشت 98 برگزار خواهد شد. بنابراین مخترعین می­توانند با ایجاد بستر هم­افزایی از تجربیات همدیگر برای ارتقای سطح کیفی طرح خود استفاده بکنند.

مخترعین حاضر در تیکاف پس از سپری کردن این دوره دارای موارد زیر را بدست خواهند آورد: آموزش های و مشاوره­های عمومی و تخصصی، شبکه تخصصی، مدل کسب و کار ناب، طرح کسب و کار درونزا و پویا و ارتباط با پارک فناوری پردیس به عنوان بزرگترین پارک فناوری خاورمیانه.