تازه‌های یاس

اصول جستجوی وب

این روزها اینترنت و طبیعتا جستجو در دنیای وب به یکی از قسمت های جدایی ناپذیر زندگیمان تبدیل شده است. بسیاری از ما روزانه برای یافتن پرسشهای متفاوتی که در زمینه های مختلف در زندگیمان روبرو می شویم به جستجو در اینترنت می پردازیم. اما نباید جستجو در وب تنها محدود به یافتن پرسشهایمان باشد.

کارگاه اعتبارسنجی ایده

وقتی می خواهیم شروع به انجام کار و عملی کردن ایده ای کنیم، با مقایسه آن با سایر ایده های ممکن و شاخص ها و استانداردهای موجود تصمیم بگیریم که برای آن وقت بذاریم و آن را اجرایی کنیم یا خیر؟! در واقع اعتبارسنجی ایده، ابزاری است برای جستجو، نه برای اجرا!! نهم اسفند ماه 96 کارگاه اعتبارسنجی ایده برای استارتاپ های چرخه دوم شتابدهی سیمرغ با تدریس و منتورینگ مهندس علی پنیریان برگزار شد.

شتابدهنده یا مرکز رشد؟

در رابطه با تفاوت های شتابدهنده با مرکز رشد جا دارد به 2 تفاوت اساسی اشاره کنیم 1. محدودیت زمانی شتاب دهنده: در شتاب دهنده مدت زمان محدودی برای یک ایده صرف می شود به عبارتی دیگر شما باید در مدت زمانی تقریبا بین 6-3 ماه از ادامه فعالیت و جذب سرمایه بیشتر یا کنار گذاشتن آن ایده و رفتن به سراغ ایده های بهتر اطمینان حاصل کنید. 2. وجود منتور در شتاب دهنده: در شتاب دهنده وجود منتور هایی که خود قبلا کارآفرین های موفقی بوده اند، احتمال شکست شما را به شدت کاهش می دهند.
×