تازه‌های یاس

کارگاه خودشناسی و تیم سازی

در کارگاه خودشناسی و تیم سازی و کارتیمی که توسط دکتر فدایی منش ارائه شد به مباحث : کاربرد های هوش هیجانی و ضریب هوشی در کار و زندگی، برونگرایی و درون گرایی، معرفی تئوری فرهنگی هافستد، تبیین 80 ویژگی خلقی و رفتاری نوگرایان و سنتی گرایان، تبیین کاربردهای جامعه شناسی ایرانی در: مدیریت فروش، استعدادیابی شغلی، و ... پرداخته شد

افتتاحیه چرخه ی دوم شتابدهنده سیمرغ

در روز 18 ام بهمن ماه 1396 چرخه ی دوم شتابدهی سیمرغ با حضور مسئولین پارک فناوری پردیس، سرمایه گذاران، برخی از کارکنان شرکت های عضو پارک، استارتاپ های چرخه ی 1 و 2 افتتاح شد که در آن برخی از تیم های چرخه ی اول به ارائه ی برخی از تجارب و خاطراتشان پرداختند و پس از صحبت مدیر شتابدهنده سیمرغ، جناب آقای دکتر اسکویی، مدیرعامل مرکز نوآوری یاس، جناب آقای مهندس پنیریان، حاج حسین یکتا به بیان خاطرات دفاع مقدس و عزم ها و اراده های جوانان در جنگ و خواستن و رفتن و رسیدن پرداختند. و جهاد امروز را جهاد اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال زایی مطرح کردند.

ترنج 1 به پایان رسید...

117 طرح ارجاع داده شده از بین مخترعین سطح 3 بنیاد ملی نخبگان، در رویداد ترنج شرکت کردند و در سه مرحله آموزش ها و مشاوره های توانمندسازی را دریافت کردند.کارگاه ها و کلینیک های مشاوره ای شامل حوزه های مدل کار و کسب، مالی و اداری، حقوقی، دانش بنیان و سرمایه گذاری و ... برگزار شدند. در پایان در روز 10 ام بهمن ماه 1396، پس از کارگاه ارائه موثر به سرمایه گذار هفت طرح برگزیده در پنل سرمایه گذاری ترنج طرح هایشان را مقابل سرمایه گذاران ارائه کردند.
×