تازه‌های یاس

کارگاه اعتبارسنجی ایده

وقتی می خواهیم شروع به انجام کار و عملی کردن ایده ای کنیم، با مقایسه آن با سایر ایده های ممکن و شاخص ها و استانداردهای موجود تصمیم بگیریم که برای آن وقت بذاریم و آن را اجرایی کنیم یا خیر؟! در واقع اعتبارسنجی ایده، ابزاری است برای جستجو، نه برای اجرا!! نهم اسفند ماه 96 کارگاه اعتبارسنجی ایده برای استارتاپ های چرخه دوم شتابدهی سیمرغ با تدریس و منتورینگ مهندس علی پنیریان برگزار شد.

شتابدهنده یا مرکز رشد؟

در رابطه با تفاوت های شتابدهنده با مرکز رشد جا دارد به 2 تفاوت اساسی اشاره کنیم 1. محدودیت زمانی شتاب دهنده: در شتاب دهنده مدت زمان محدودی برای یک ایده صرف می شود به عبارتی دیگر شما باید در مدت زمانی تقریبا بین 6-3 ماه از ادامه فعالیت و جذب سرمایه بیشتر یا کنار گذاشتن آن ایده و رفتن به سراغ ایده های بهتر اطمینان حاصل کنید. 2. وجود منتور در شتاب دهنده: در شتاب دهنده وجود منتور هایی که خود قبلا کارآفرین های موفقی بوده اند، احتمال شکست شما را به شدت کاهش می دهند.

کارگاه طراحی مدل کار و کسب

سوم اسفند ماه 1396، مهندس رضا فقیهی نیا به تدریس نحوه ی طراحی مدل کار و کسب پرداختند.پس از آن تعدادی از تیم ها به شرح بوم خویش برای سایرین و مابقی به ارائه ی نظر و نواقص آن پرداختند. استقبال و تعامل تیم ها در طول کارگاه و برقراری جریان اطلاعاتی از چند جهت باعث چند تعاملی شدن کارگاه و اثربخشی بیشتر آن شد.
×