شتابدهنده سیمرغ

به شتابدهنده سیمرغ خوش آمدید

ثبت نام به عنوان منتور ثبت نام در فراخوان

درباره شتابدهنده سیمرغ

شتابدهنده سیمرغ در حوزه‌ی خلق کسب و کارهای نوپا و البته با استفاده از تیم‌های حاصل از رویدادهایی چون رویداد دست به آچار و هم چنین استفاده از ظرفیت مخترعین و طرح های سطح سه بنیاد ملی نخبگان، با نگاهی ویژه به حوزه‌ی سخت افزار دوره‌ های پیش شتابدهی و شتابدهی را برگزار می نماید. طول مدت پیش شتابدهی 2 ماه و مدت شتابدهی 6 ماه میباشد. شتابدهنده‌ی سیمرغ شتاب دهنده‌ای منعطف می‌باشد؛ این بدان معنیست که اگر حاضرین در دوره شتابدهی سیمرغ با توجه به امکانات و حمایت‌های موجود نیازمند زمان ‌بیشتری در جهت رسیدن به اهدافشان باشند با نظر کارشناسان منعی وجود نخواهد داشت.

شتابدهنده-سایکل-چهارم

فرآیند شتابدهی در یاس

1

ارسال ایده

ارسال و ارزیابی ایده ها

2

پیش شتابدهی

ورود ایده های منتخب به دوره پیش شتابدهی

3

آموزش

ارائه آموزش های لازم و منتورینگ

4

دوره شتابدهی

ارزیابی تیم ها و ورود تیم های منتخب به دوره شتابدهی

5

ایجاد نگرش

ایجاد نگرش مناسب جهت کارآفرینی

6

تکمیل محصول

اثبات و تکمیل محصول مدل کسب و کار

7

سرمایه گذاری

ارائه به شبکه سرمایه گذاران

خدمات
شتابدهنده سیمرغ

برخی از استارتاپ‌های
شتابدهنده سیمرغ

×