معرفی و دانلود کتاب - جوامع استارتاپی، ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی در شهر شما


کتاب: جوامع استارتاپی، ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی در شهر شما

نام اصلی: Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City

نویسنده : Brad Feld

سال نشر: 2012

تعداد صفحات: 188

این کتاب، وسعت دید خوبی در مورد اکوسیستم کارآفرینی و اجزا آن و آنچه باید انجام گیرد به شما میدهد.
نویسنده کتاب را این گونه شروع می کند: “شما به عنوان بنیان گذار یک استارتاپ و کارآفرین، چیزهای زیادی برای انجام دادن دارید. به زودی شما باید بردی مدیریتی شامل چندین نفر تشکیل دهید که این افراد در زمان های اضطراری به شما می گویند چگونه عمل کنید و حتی در مواردی شما را از دست خودتان نجات می دهند.”

نویسنده این کتاب با بیش از 20 سال تجربه در این زمینه، یک کارآفرین و سرمایه‌گذار است که در این کتاب از چگونگی کار کردن جوامع استارتاپی و اهمیت شکل دادن برد مدیریتی و اینکه چه افرادی را در این برد با چه خصوصیتی باید اضافه کنید، تا هرچه سریع تر به هدف برسید میگوید و همین موضوع سبب شده است که این کتاب همواره به عنوان یک راهنمای مفید بکار گرفته شود.