تازه‌های یاس

تحلیل کار و کسب، منطبق بر تشریح استانداردBABOK (تا 26 اسفند تمدید شد)

خلاصه : تحلیلگر کار و کسب1 نقشی است که می بایست درك مناسب و مهارتهاي قوي در تحلیل کارو کسب را داشته باشد. نقش کلیدي تحلیلگر، تحلیل فرآیندهاي کارو کسب ، رویه ها، ساختار سازمانی، تحلیل سازمان ومدیریت نیازمندي ها می باشد. ولی متاسفانه براي این نقش، عناوین شغلی از قبیل مشاور کارو کسب، مشاورمدیریت، معمار کارو کسب ، تحلیلگر داده، تحلیلگر سیستم و غیره در نظر گرفته می شود. تحلیلگر کارو کسب فردي است که مسئول شناسایی نیازهاي کارو کسب ، مشتریان و ذینفعان بوده و با هدف ارائه راهکارهاي لازم براي رفع نیازها و مشکلات موجود در کارو کسب فعالیت مینماید. بنابراین تحلیلگر کارو کسب مسئول تعریف، مدیریت، استخراج، تحلیل، تایید و مستندسازي نیازمندي هاي کارو کسب براي ارائه راه حلهاي مناسب در جهت پاسخگویی به نیازمنديها و دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده آن میباشد.

معرفی تیکاف

با بررسی آمار اختراعاتی که هر سال در ایران ثبت می­شوند متوجه می­شویم که ایران از نظر تعداد ثبت اختراع رتبه 16 دنیا را داراست که رتبه قابل قبولی است. با بررسی بیشتر متوجه می­شویم که افراد بسیاری نیز هستند که دارای طرح­های خلاقانه و فناورانه می­باشند و به هر دلیلی ثبت اختراع انجام نداده­اند و در صورت پیگیری و ثبت این طرح­ها، آمار موجود از شرایط فعلی نیز بالاتر خواهد رفت. این در حالی است که نرخ تبدیل این اختراعات به شرکت­های پویا و ایجاد ثروت از اختراعات و طرح های نوآورانه در ایران بسیار پایین­تر از میانگین جهانی است و بنا به گفته برخی منابع ایران حتی در بین 100 کشور برتر از نظر تجاری سازی طرح های نوآورانه نمی­باشد.

آزمایشگاه بر روی چیپ (Lab on chip) - استارتاپ مکانو

فنّاوری میکروفلوئیدیک از فناوری‌های نوینی هست که با بهره‌گیری از ویژگی‌های سیالات شامل مایعات و گازها در حجم‌های میکرو ، نانو لیتر و حتی تا پیکو با کاهش هزینه ها و مدت‌زمان انجام کار، همچنین با افزایش دقت (در این سیستم‌ها جداسازی و تشخیص، با حساسیت و قدرت تفکیک بالا صورت می‌پذیرد) داشتن این ویژگی‌ها امروزه توانسته این فناوری را دانش محبوبی با کاربردهای گسترده در بیشتر زمینه‌ها ازجمله بیولوژی تبدیل کند. تراشه‌های میکروفلوئیدیک را معمولاً بر اساس اهداف موردمطالعه طراحی و می‌سازند، از ویژگی‌های کاربردی این دانش قدرت انعطاف‌پذیری بالای آن برای ساختارهای جدید هست. درزمینهٔ میکروفلوئیدیک مواردی که بیشتر در این زمینه مطرح میباشد،آزمایشگاه بر روی چیپ یا Lab on chip می‌باشد.
×