استارتاپ‌ها


استارت آپ (به انگلیسی: Startup یا Start-up) را به فارسی به شرکت نوپا ترجمه کرده‌اند.

اگر چه در تعریف استارت آپ بر این مسئله تاکیدی وجود ندارد که حتماً فعالیت آن در حوزه تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات باشد، اما به دلیل اینکه بسیاری از استارت آپ ها در سالهای اخیر، حول این زمینه‌ها شکل گرفته‌اند، بسیاری از افراد استارتاپ ها را صرفا مختص این حوزه ها می دانند در صورتیکه در حوزه های دیگر فرهنگی، اجتماعی و ... نیز می توان هسته نوپا تشکیل داد.

اسـتارت آپ ها کار و کسب هایی هستند که هـم بـه اقتصاد کمـک می کننـد، هم کارهـا را آسـانتر کرده انـد.

در حال حاضر فضای خوبی بر استارتاپ ها حاکم است و با توجه به شرایط جهانی و کشور، آینده روشنی را می توان برای بازار کار آنها متصور بود. اما یک ایراد اصلی که به این جریان نو وارد است، فضای کپی کاری از نمونه های خارجی و بعضا داخلی است.کپی و بومی سازی نمونه های خارجی بد نیست اما باید بررسی شود که چقدر با ارزش های اصیل ما مغایرت دارد و اینکه آیا ارزش پیشنهادی اصیلی برای تغییر یا از بین بردن رفتارهای غلط در سبک زندگی دارد یا خیر. این  هسته های نوپا بعضا در راستای تغییر سبک زندگی و سلایق جامعه به سمت منفی گام بر می دارند که این از آسیب های ورود جریان استارتاپی در کشور می باشد.

در این راستا برای شروع و خلق کار و کسب های نوپا به رفتارها و عملکردهای ترویجی، گفتمان سازی، الگوسازی و الگونمایی در زیست بوم نیاز است تا در رشد اجتماعی ، معیشتی، فرهنگی و سلامت جامعه تاثیرگذار باشد و در راستای رفع معضلات کشور حرمت نماید.

آینـده خوبی پیش روی استارت آپ هاسـت به شرطی که همراه رشد زیست بوم کارآفرینی باشد.

مسئله ی دیگر ایده پردازی در جریان هسته های نوپاست که چقدر در جهت نیاز های واقعی جامعه می باشند. چقدر بین بازار عرضه و تقاضا تناسب وجود دارد. برای مثال جریان های استارتاپی بیشتر وارد فضای آی تی و خدمات خانگی(Home Service) شده اند که صرفا زود بازده هستند و ممکن است زمان کوتاهی در بازار رقابت باقی بمانند؛ در صورتیکه استارتاپ های برخواسته از معضلات و مشکلات کشور نیاز به تحقیق و پژوهش و صبر بیشتر دارد اما پایدارترند و چه بسا آورده مالی بیشتر نیز داشته باشند.

مساله ی نیروی انسانی در استارتاپ ها بسیار مهم است

شرکت های نوپا به افرادی نیاز دارند که با عدم قطعیت، هرج و مرج و تغییر به خوبی کنار می آیند.

یک شرکت نوپای در آستانه ی تاسیس، بدون حضور افراد پرشور و همراه، کسب و کاری مرده است. نیروی انسانی هسته های نوپا باید مردمی متفاوت باشند. افرادی که شرکت های موفق نوپا جهان را در طول تاریخ هدایت کرده اند، کمی با سایر مردم متفاوت بوده اند. مغز آن ها برای هرج و مرج، عدم قطعیت و سرعت های خیره کننده، طراحی شده است. این ها کسانی هستند که کار و کسبشان بسیار موفق و با رشد زیاد خواهد بود. لذا همراهان این مجموعه ها باید به شدت توانایی همراهی با این جریان با سرعت بالا را داشته باشند.

از تمام نکات گفته شده مهم تر، جدیت و علاقه ی شخص و تیم وی می باشد که نشات گرفته از باور و دغدغه های او با هدف بهبود وضع زندگی هم نوعان در بستر های مختلف می باشد.