برگزاری رویداد گنج در مرکز نوآوری یاس


رویداد گنج با هدف جذب استارت آپ ها در حوزه تولید محتوا در سه روز برگزار میشود. در این رویداد محیط کارفرینی شبیه سازی میشود و شرکت کنندگان در گروه هایی بر روی ایده مربوط به حوزه محتوا کار میکنند. در همین راستا شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی متنوعی را میگذرانند و منتورها و مربیان به تیم ها کمک خواهند کرد تا بتوانند ایده های خود را تقویت نمایند. در نهایت تیم ها طرح خود را ارائه داده و داوران تیم های برگزیده را انتخاب خواهند کرد تا برای تجاری سازی وارد مرحله بعدی شوند و در نهایت بتوانند از ایده خود کسب درامد کنند

 

از نکات قابل توجه این میباشد که سرمایه گذار تیم های برگزیده مشخص و آماده است(صندوق توسعه فناوری های نوین)، که این باعث امکان پیشرفت قابل توجه تیم های برگزیده میشود