تازه‌های یاس

تحلیل-کار-و-کسب-منطبق-بر-تشریح-استانداردbabok-2

تحلیل کار و کسب، منطبق بر تشریح استانداردBABOK 2


تحلیلگر کار و کسب فردي است که مسئول شناسایی نیازهاي کار و کسب ، مشتریان و ذینفعان بوده و با هدف ارائه راهکارهاي لازم براي رفع نیازها و مشکلات موجود در کار و کسب فعالیت مینماید. بنابراین تحلیلگر کار و کسب مسئول تعریف، مدیریت، استخراج، تحلیل، تایید و مستندسازي نیازمندي هاي کار و کسب براي ارائه راه حلهاي مناسب در جهت پاسخگویی به نیازمنديها و دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده آن میباشد.

تحلیلگران کار و کسب ، نقش کلیدي را به عنوان پل ارتباطی میان مشتریان، ذینفعان و تیم ارائه راهکار درسازمانها ایفا میکنند. تحلیل کار و کسب به صورت متمایزي در حیطه هاي تحلیل مالی، مدیریت پروژه، تضمین کیفیت، توسعه سازمانی، تست، آموزش و تولید و توسعه مستندات کاربرد دارد و لذا ضروري است در ایران نیز به دنبال تربیت تحلیل گر کار و کسب مجهز و مسلط به استانداردها و ابزارهاي مرتبط باشیم، تا تحلیلگران بتوانند نقش خود را در سازمان بخوبی ایفا نموده و اثربخشی لازم را در سازمان داشته باشد.

موسسه IIBA2 استانداردی را با نامBABOK3 برای حوزه دانشی تحلیل کار و کسب ارائه نموده که این دوره آموزشی منطبق بر این استاندارد تهیه شده است.

ثبت نام

پیش نیاز:

 این دوره آموزشی براي شرکت کنندگان زیر اثربخش تر خواهد بود:

 • مدرك کارشناسی مرتبط (بخصوص کارشناسی رشته هاي مدیریت، مهندسی صنایع، نرم افزار)
 • دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط ولی آشنا به حوزه هاي تحلیل سیستم، بهبود فرآیندهاي سازمان

و توسعه سیستمهاي اطلاعاتی

مخاطب:

کلیه کارشناسان و تحلیلگران حوزه هاي مختلف فرایندي در سازمانها (برنامه ریزي استراتژیک، تولید، بازاریابی و فروش، مالی، سرمایه هاي انسانی، فناوري اطلاعات و...) میتوانند براي شرکت در این دوره ثبت نام نمایند. بخصوص متولیان و دپارتمانهاي، تحلیل و طراحی سیستمهاي اطلاعاتی، تضمین کیفیت، سیستمها وروشها و بخشهاي تحلیلی و بهبود سازمان میتوانند از این دوره آموزشی بهره مند شوند.

اهداف دوره:

در این دوره آموزشی شرکت کنندگان بصورت گام به گام :

 • با حوزه هاي دانشی، فرآیندها و گامهاي تحلیل کار و کسب بر اساس استاندارد BABOK آشنا میشوند .
 • با ابزارها و تکنیکهاي تحلیل کارو کسب بر اساس استاندارد BABOK آشنا میشوند .
 • با شایستگی هاي کلیدي یک تحلیلگر کار و کسب بر اساس استاندارد BABOK آشنا میشوند .

سرفصل های دوره:

خلاصه اي از سرفصلهاي این دوره به شرح زیر میباشد:

 • آشنایی با کلیت و چارچوب استاندارد BABOK و رابطه آن با نیازمندیها و راهکارها
 • برنامه ریزي و پایش فرآیندهاي تحلیل گر کار و کسب
 • معرفی مفاهیم پایه(BACCM)
 • مروري بر 11 حالت متفاوت یک Requirement
 • مروري بر حوزه هاي دانشی و وظایف مرتبط
 • مروري بر ابزارهاي مورد استفاده جهت استخراج و ارائه راهکار
 • مروري بر دیدگاه هاي متفاوت قابل استفاده توسط تحلیل گر کار و کسب
 • مروري بر شایستگیهاي کلیدي تحلیلگر کار و کسب
 • بررسی مفاهیم فوق در چند فیلم آموزشی
 • بررسی رابطه حوزه دانشی و ابزارها
 • بررسی رابطه وظایف، حوزه هاي دانشی و مهارت ها
 • بررسی رابطهBABOK و PMBOK

شایان ذکر است تمامی ابزارها و تکنیکهاي اشاره شده در طول فصول استاندارد ارائه خواهد شد.

 1. Business Analyst
 2. International Institute of Business Analysis
 3. Business Analysis Body of Knowledge

  ظرفیت:25 نفر

مدت دوره :  جلسه 4 ساعته، دوشنبه ها از ساعت 16 الی 19

تاریخ شروع:

28 مرداد الی 15 مهر 1398

   هزینه دوره برای 7 جلسه :  14،000،000 ریال

هزینه برای جلسه اول:

3،000،000 ریال (افرادی که درخواست حضور در جلسه اول را دارند با شماره 76250350 داخلی 311 تماس حاصل فرمایند)

اطلاعات بیشتر و ثبت نام :
مرکزنوآوری یاس، شماره تماس 76250350

ثبت نام

 

×