رویداد آخر هفته ای با legaltech


رویداد هدفمند کارآفرینی legaltech در پارک فناوری پردیس - مرکز نوآوری یاس با همکاری صندوق توسعه فناوری های نوین، با هدف حل مسائل و مشکلات حوزه حقوقی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله تکنولوژی حقوقی یا همان legaltech به مدت سه روز برگزار شد.
در این رویداد پس از طرح مسئله و شفاف سازی هرچه بیشتر موضوع، ایده های اولیه ارائه و تیم سازی انجام شد.
سپس با برگزاری کارگاه هایی از قبیل گیمیفیکیشن، بوم مدل کسب و کار، طراحی پلت‌فرم و ارائه موثر و منتورینگ و مشاوره مربیان خبره مرکز نوآوری یاس، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه این حوزه، ایده های خود را اصلاح نموده و به یک طرح مناسب در این حوزه رسیدند.
سپس در روز پایانی رویداد پس از ارائه تمامی ایده ها و داوری، تیم های منتخب اعلام شده و ضمن دریافت تسهیلات ، جهت حضور در دوره پیش شتابدهی انتخاب شدند.


تیم های برگزیده :
رتبه اول : تیم شهروندیار
رتبه دوم : تیم سامع
رتبه سوم : تیم های سامه و سوت زنی