رویداد شاکلید


در رویداد شاکلید چه می گذرد...

کلیه ی شرکت ها، استارتاپ ها، صاحبان ایده و سایر کار و کسب های فعال، غالبا در زمینه های غیر فنی و تجاری از قبیل:  حقوقی، مالی و ...  دچار مشکلات فراوانی می شوند که آنها را نیازمند دریافت مشاوره یا خدمات می سازد. در صورتی که یک سامانه ی واحد وجود داشته باشد که بتواند برقراری ارتباط بین کسب و کار و ارائه دهندگان خدمات مربوطه را تسهیل کند، سرعت رفع مشکلات افزایش خواهد یافت.

ما در رویداد شاکلید قصد داریم ضمن برگزاری کارگاههای آموزشی ، استفاده از مشاورین مجرب و تجربه ی فضای واقعی، یک محفل ایده پردازی برای طراحی چنین سامانه ای برگزار کنیم. در نهایت و پس از داوری ایده ها، تیم های برگزیده ضمن دریافت تسهیلات، وارد دوره ی پیش شتابدهی می شوند.

زمان و مکان برگزاری

شاکلید در روزهای 13، 14 و 15 تیر در پارک فناوری پردیس برگزار می شود.

هر روز رویداد از ساعت 9 آغاز و تا ساعت 19:00 الی 20:00 ادامه خواهد داشت.

کارگاهها

  • کارگاه ارائه موثر و pretotyping
  • کارگاه طراحی بوم کسب و کار
  • کارگاه گیمیفیکیشن
  • کارگاه طراحی پلتفرم

مدرسین کارگاه

دکتر امیر کیومرثی اسکویی مهندس رضا فقیهی مهندس مهدی غفاری
دکتر امیر کیومرثی اسکویی

سخنران کارگاه ارائه موثر و pretotyping

مهندس رضا فقیهی

بنیانگذار استارتاپ سیپاد

سخنران کارگاه طراحی بوم کسب و کار

مهندس مهدی غفاری

بنیانگذار استارتاپ مهره

سخنران کارگاه گیمیفیکیشن

ثبت نام به پایان رسید.

 

رویداد شاکلید