رویداد گنج


  •  رویداد گنج با هدف جذب استارت آپ ها در حوزه تولید محتوا در سه روز برگزار میشود. در این رویداد محیط کارفرینی شبیه سازی میشود و شرکت کنندگان در گروه هایی بر روی ایده مربوط به حوزه محتوا کار میکنند. در همین راستا شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی متنوعی را میگذرانند و منتورها و مربیان به تیم ها کمک خواهند کرد تا بتوانند ایده های خود را تقویت نمایند. در نهایت تیم ها طرح خود را ارائه داده و داوران تیم های برگزیده را انتخاب خواهند کرد تا برای تجاری سازی وارد مرحله بعدی شوند و در نهایت بتوانند از ایده خود کسب درامد کنند

 

  • از نکات قابل توجه این میباشد که سرمایه گذار تیم های برگزیده مشخص و آماده است(صندوق توسعه فناوری های نوین)، که این باعث امکان پیشرفت قابل توجه تیم های برگزیده میشود.