شروع دوره چهارم پیش شتابدهی یاس


امروز در روزهفتم مرداد ماه 1398 چرخه ی چهارم شتابدهی سیمرغ با حضور مسئولین پارک فناوری پردیس، سرمایه گذاران، برخی از کارکنان شرکت های عضو پارک، استارتاپ های چرخه ی 1 و 2 و 3 افتتاح خواهد شد
 در این دوره از شتابدهی ما پذیرای 20 تیم استارتاپی خواهیم بود ، که از بین صد تیمی که از طریق فراخوان شتاب دهنده سیمرغ و همچنین تیم هایی که از رویداد گنج جذب شده اند انتخاب شدند و به دوره چهارم شتابدهی دعوت شدند