معرفی استارتاپ - استارتاپ گردشکار: تو هم نگران شغل آینده ات هستی ؟


تو هم نگران شغل آینده ات هستی ؟

همانطور که می دانید یکی از دغدغه های اصلی هر دانشجویی شغل و آینده ی شغلی اوست . طبق تحقیق انجام گرفته در تعدادی از دانشگاه های برتر کشور متوجه  شدیم که اساسا داانشجویانی که درگیر این مشکل هستند در سه  دسته ی کلی جای می گیرند که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد .

دسته ی اول دسته ای هستند که هیچ دید درستی نسبت به فضای کاری و آینده ی شغلی خود ندارند این قسمت که بخش عمده ای از دانشجویان را نیز در بر میگیرد نیازمند شناخت بیشتر فضای کاری رشته ی خود هستند و می توانند با بازدید از شرکت های حرفه ای و موفق  در رشته ی خود دید نسبتا خوبی نسبت یه آینده ی شغلی و فضای کاری شان داشته باشند .

 ممکن است شما هم جزو آن دسته از دانشجویان باشید که می دانند به کجا می خواهند برسند و ایده های زیادی هم برای آینده اشان دارند ولی متاسفانه ارتباطی با مدیران و کارآفرینان موفق در آن حوزه ندارند که بتوانند از ارتباطات و تجربیات ان ها استفاده نمایند . این دانشجویان که در دسته ی دوم تحقیقات ما جای می گیرند نیازمند فضایی هستند که با مدیران ، سرمایه گذاران و کارآفرینان موفق ارتباط بگیرند و بتوانند از حمایت افراد موفق درحوزه ی کاریشان برخوردار شوند .  

دسته ای دیگر از دانشجویان هم هستند که می خواهند دوره ی کارآموزی خود را در شرکتی که دوست دارند بگذرانند و بعد هم بتوانند در آن شرکت استخدام شوند این کارآموزی ممکن است واحد درسیشان باشد و یا ممکن است برای کسب مهارت ویژه ای باشد . این دانشجویان نیازمند پرتال جامعی هستند که بتوانند شرکت های مختلف را که نیازمند به نیروی خاصی هستند را ببینند و با آن ها ارتباط بگیرند . البته نکته ای که در انتخاب شرکت ها وجود دارد این است که شرکت ها جزو شرکت های موفق باشند و در دوران کارآموزی مهارت ویژه ای را به کارآموزان آموزش دهند .

خانواده  گردشکار با برنامه هایی که برگزار می کند از جمله گردش های کارآفرینی سعی بر این دارد که فضایی به وجود آورد که  ارتباط و تعاملی مناسب بین دانشجویان ، کارآفرینان و صنعت گران بسازد تا هر سه بتوانند از این موقعیت به وجود امده نهایت استفاده را بکنند.همچنین در پورتالی که گردشکار برای شرکت ها و دانشجویان طراحی کرده است شما می توانید فرصت های شغلی مناسب را دیده و شغل مورد نظرتان را انتخاب نمایید.