معرفی و دانلود کتاب - با چرا شروع کنید!


کتاب: جوامع استارتاپی، ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی در شهر شما

نام اصلی: Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action

نویسنده : Simon Sinek

سال نشر: 2009

تعداد صفحات: 256

همه‌ی ما می‌توانیم طریقه‌ی رهبران کارآمدی باشیم! رهبرانی که دیگران نه از روی اجبار بلکه بخاطر خودشان ما را دنبال کنند.
سایمون سینک نویسنده، سخنران و متخصص در زمینه رهبری با یک الگوی ساده برای رهبری الهام‌بخش با نام "دایره طلایی" میباشد. این مدل با پرسش” چرا” شروع میشود.
نویسنده در این کتاب نظریه دایره‌های طلایی را معرفی کرده و آموزش می‌دهد که چگونه شرکت‌های بزرگی مانند اپل توانسته‌اند به موفقیت دست پیدا کنند.
این کتاب برای کسانی که می‌خواهند انگیزه بخش به دیگران باشند و یا کسانی که به دنبال فردی الهام‌بخش‌ هستند، بسیار مناسب است.
"با چرا شروع کنید" درباره‌ی الگویی در طرز فکر، رفتار و گفتار که برخی رهبران را قادر می‌سازد تا الهام‌بخش اطرافیان خود باشند، سخن میگوید. با اندکی نظم، هر رهبر یا شرکتی قادر است در درون و بیرون شرکت خود، در تمام افراد این انگیزه را ایجاد کند که بتوانند ایده‌ها و چشم‌اندازشان را پیش ببرند.
سینک کتاب را با یک سوال اساسی شروع می‌کند: چرا برخی از افراد و کسب‌وکارها خلاقانه تر، تاثیرگذارتر و حتی در بسیاری موارد سودآورتر از دیگران هستند؟ چرا تعداد کمی از موفقیت ها توسط افراد موفق تکرار میشود؟