کارگاه طراحی مدل کار و کسب


کار و کسب های نوپای زیادی وجود دارند که علیرغم ارائه کردن محصولاتی فوق العاده، بازار خوبی ندارند و گاهی حتی نمی‌توانند یک عدد از محصولات خود را با قیمتی معقول بفروشند. در شرایطی که قیمت گذاری و شناسایی مشتریان به درستی انجام نشود، استارتاپ با شکست مواجه خواهد شد، در دنیای سرمایه گذاری به این کار ساختن مدل کار و کسب می‌گویند.

ساخت یک مدل ‌کار و کسب با ارزیابی فرصت‌ها (شناسایی کردن مشتریانی که برای حل مشکلات خود حاضرند هزینه کنند) و به شیوه‌ای مشابه ارزیابی راه حل‌ها، آغاز می‌شود.

سوم اسفند ماه 1396، مهندس رضا فقیهی نیا به تدریس نحوه ی طراحی مدل کار و کسب پرداختند.پس از آن تعدادی از تیم ها به شرح بوم خویش برای سایرین و مابقی به ارائه ی نظر و نواقص آن پرداختند.

استقبال و تعامل تیم ها در طول کارگاه و برقراری جریان اطلاعاتی از چند جهت باعث چند تعاملی شدن کارگاه و اثربخشی بیشتر آن شد.