کارگاه پروتوتایپینگ و پریتوتایپینگ


شروع هر کار و کسب همواره با ریسک زیادی همراه است. به صورت معمول ریسک های کار به دو دسته فنی و بازار تقسیم می شود. پیش فرض های اشتباه (چه در حوزه فنی و چه در حوزه بازار) باعث شکست استارت اپ ها در ماه های ابتدایی شکل گیری آن ها می شود که غالبا هزینه های زیادی را به تیم بنیانگذار استارت اپ تحمیل می کند. این کارگاه به دنبال ارائه ترفندهایی است که بتوان با استفاده از آن با هزینه کم و در مدت زمان کوتاه تست های اولیه ای طراحی کرده و به انجام رساند که ریسک های موجود را کاهش داد.

پروتوتایپینگ روش هایی را ارائه می دهد که تیم ها بتوانند مشکلات و گلوگاه های فنی را شناسایی کنند و به این ترتیب در راستای کاهش ریسک فنی حرکت کنند و از سوی دیگر، پریتوتایپینگ به دنبال ارائه روش هایی است که مشکلات و گلوگاه های بازار و فروش را شناسایی کرده و در راستای کاهش ریسک های بازار حرکت کنند. ساخت ام وی پی (MVP) به عنوان یکی از روش های رایج در پریتوتایپینگ شناخته شده و غالبا توسط استارتاپ ها استفاده می شود.

این کارگاه توسط دکتر امیر کیومرثی اسکوئی در روز دوم اسفند ماه 1396 در چرخه دوم پیش شتابدهی سیمرغ ارائه شد.