تازه‌های یاس

مصاحبه با مهندس پنیریان

هسته های نوپا که حول یک ایده ی محوری همراه تیم خود با مدل کسب و کاری که ایجاد می کنند،در مسیر رسیدن به هدف وارد شتابدهنده می شوند.در واقع در شتابدهنده ها،شتاب در زمان و هموار شدن بسیاری از موانع مسیر با سرعت بیشتر اتفاق می افتد. ما در شتابدهنده سیمرغ به صورت دوره ای به شتابدهی هسته های نوپا می پردازیم. افراد ایده هایشان را به صورت الکترونیکی ارسال می کنند.پس از غربالگری اولیه و مصاحبه حضوری تعدادی از تیم ها وارد دوره ی 2 ماهه پیش شتابدهی می‌شوند...

استارتاپ‌ها

اگر چه در تعریف استارت آپ بر این مسئله تاکیدی وجود ندارد که حتماً فعالیت آن در حوزه تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات باشد، اما به دلیل اینکه بسیاری از استارت آپ ها در سالهای اخیر، حول این زمینه‌ها شکل گرفته‌اند، بسیاری از افراد استارتاپ ها را صرفا مختص این حوزه ها می دانند در صورتیکه در حوزه های دیگر فرهنگی، اجتماعی و ... نیز می توان هسته نوپا تشکیل داد. اسـتارت آپ ها کار و کسب هایی هستند که هـم بـه اقتصاد کمـک می کننـد، هم کارهـا را آسـانتر کرده انـد...

کارآفرینی و جامعه امروز ایران

كارآفريني، مفهومي است كه ، نقش حیاتی در پيشرفت اقتصادي كشورها يافته است، به نحوی كه در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار، امروزه داراي نقش كليدي می باشد، از اين رو رشد و استقلال كشورها نيازمند نوآوري، ابداع و خلق محصولات و خدمات جديد مي باشد. از کار تعاریف متفاتی وجود دارد.اما از دیدگاه ما مناسب ترین تعریف برای کار را می توان تلفیق دانش،مهارت، حرکت و نگرش دانست.نگرش و زاویه ی دید افراد در این مقوله بسیار مهم می باشد و می تواند باعث مثبت و منفی شدن کل کار گردد...
×