تازه‌های یاس

راه‌حلی نجات بخش برای استارتاپ‌ها!!!

استارتاپ‌ها معمولا پس از گذراندن مراحل اولیه و رسیدن به یک ثبات نسبی، با انبوهی از فعالیت‌ها مواجه هستند که هر کدام از آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و می‌بایست به‌موقع انجام شوند. بنابراین نیازمند جذب نیروهای جدید هستند. گذراندن این مرحله غالبا جهش بزرگی در استارتاپ‌ها ایجاد می‌کند و پس از آن اگر ایده و تیم مناسبی داشته باشند می‌توانند با جذب سرمایه‌گذار و سوددهی، درآمد موردنظر خود را کسب کنند.

سئو "بهینه سازی برای موتورهای جستجو" یا "بازاریابی محتوا"؟! مسئله این است!

اگر مفهوم سئو را زبانی برای موتورهای جستجو درنظر بگیریم بازاریابی محتوا زبانی برای کسانی است که از این موتورهای جستجو برای دستیابی به نتیجه مطلوب خود استفاده میکنند. ایده اصلی بازاریابی محتوا بیانی شیوا از ارزش افزوده ای است که محصول یا خدمت کسب و کار شما ایجاد میکند.

معرفی استارتاپ - استارتاپ گردشکار: تو هم نگران شغل آینده ات هستی ؟

خانواده گردشکار با برنامه هایی که برگزار می کند از جمله گردش های کارآفرینی سعی بر این دارد که فضایی به وجود آورد که ارتباط و تعاملی مناسب بین دانشجویان ، کارآفرینان و صنعت گران بسازد تا هر سه بتوانند از این موقعیت به وجود امده نهایت استفاده را بکنند.همچنین در پورتالی که گردشکار برای شرکت ها و دانشجویان طراحی کرده است شما می توانید فرصت های شغلی مناسب را دیده و شغل مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
×