سرمایه گذاری میکنم

مربی هستم

هم تیمی بشم

تیم و ایده دارم

با یاس همراه باشید

 

برخی استارتاپ های یاس

_

برخی از همکاران و حامیان یاس:

ریاست جمهوری
پارک فناوری پردیس
لوگو اسپادانا
لوگو افتخاری