درباره یاس

مرکز نوآوری یاس به عنوان یک نهاد خصوصی تسهیلگر خلق و راه اندازی کار و کسب‌های نوپا با چهار واحد سیمرغ، هما، هدهد و ققنوس در این مسیر حرکت می کند. ما استارتاپ ها را با شبکه ی بزرگ و موفق مربیان، سرمایه گذاران و شرکت‌های خود وصل می‌کنیم و تجارب آن ها را در اختیار آن ها می‌گذاریم.

تیم یاس

علی پنیریان

مدیر عامل

امیر اسکویی

معاون

سینا اکبری

برنامه نویس

علی پنیریان

مدیر عامل

مهدی غفاری

منتور

مجید پناهی

مسئول امور اجرایی

علی دادرس

منتور

طاها نجاتی

Social Manager

سعید  اسدی

کارمند

سحر دولتی

حسابدار