درباره یاس

مرکز نوآوری یاس به عنوان یک نهاد خصوصی تسهیلگر خلق و راه اندازی کار و کسب‌های نوپا با چهار واحد سیمرغ، هما، هدهد و ققنوس در این مسیر حرکت می کند. ما استارتاپ ها را با شبکه ی بزرگ و موفق مربیان، سرمایه گذاران و شرکت‌های خود وصل می‌کنیم و تجربیاتشان را در اختیار آن ها می‌گذاریم.

تیم یاس

مهدی غفاری

مدیر عامل

امیر اسکویی

نایب رئیس هیئت مدیره

پریزاد کرباسی

پریزاد کرباسی

مدیر رسانه های اجتماعی

علی دادرس

منتور

علی پنیریان

علی پنیریان

رئیس هیئت مدیره